Bạch đồng nữ

Giá: Liên hệ

Tên gọi khác:  Mấn trắng, mò trắng

Tên khoa học: Clerodendron gragrans Vent.Thuộc họ cỏ roi ngựa

Yêu cầu tư vấn Đặt hàng nhanh
Mã: TX01 Danh mục: